Xây Dựng Nhà Xưởng Yuong iL 2

08-06-2015 04:54:55 PM

Dự án xây dựng nhà máy da của Hàn Quốc -Tên Công ty là Young IL.

Địa điểm xây dựng : Khu công nghiệp Thành Thành Công - Trảng bàng - Tây Ninh.

Công ty nhận dự án : Công Ty Đại Thành Trung.

Đây là dự án xây dựng nhà máy da của Hàn Quốc do Công Ty Đại Thành Trung xây dựng.

Đây là 1 số hình ảnh xây dựng: